مشاوره دکوراسیون داخلی

ترکیب رنگی منزل با رنگ سبز

سلام من برای سالن پذیرایی منزلمون قصد انتخاب رنگ دارم. دوست دارم که تو رنگ بندی ام حتما از رنگ سبز استفاده باشه. این رنگ رو باید با چه رنگ هایی و چطور ست کنم؟

ابعاد خونه حدودا 60 متر مربع است و نورگیری جنوبی داره.

🖊 پرسیده شده توسط: مرضیه نوری
🗓 زمان طرح سوال: اسفند ۱۴۰۰
سوال این مشاوره

برای اینکه بتونید انتخاب رنگی مناسبی برای منزل تون داشته باشید باید اصل هارمونی رو رعایت کنید. هنگامی که شما یک رنگ رو در دایره رنگی انتخاب می کنید بقیه رنگهای فضا در دایره رنگی باید در موقعیت های بخصوصی نسبت به اون قرار داشته باشند…

مقالات مرتبط با این مشاوره

خانم مرضیه نوری

با سلام و احترام

از اینکه به ما اعتماد کردید، ازتون سپاسگزاریم. برای اینکه بتونید انتخاب رنگی مناسبی برای منزل تون داشته باشید باید اصل هارمونی رو رعایت کنید. ما در مقاله «آشنایی با هارمونی و ست کردن رنگها در طراحی داخلی» به طور مفصل در مورد این اصل مهم توضیح دادیم. هنگامی که شما یک رنگ رو در دایره رنگی انتخاب می کنید بقیه رنگهای فضای شما در دایره رنگی باید در موقعیت های بخصوصی نسبت به اون قرار داشته باشند.

همه ترکیب های رنگی امکان پذیر با سبز

باتوجه به اینکه یکی از رنگهای انتخابی شما سبز هست. حالت های زیر برای ترکیب رنگی منزل شما امکانپذیر خواهد بود:

هارمونی تک رنگ سبز

در این ترکیب باید همه رنگهای شما در یکی از خانه های دایره رنگی باشد. البته رنگها می توانند طیف روشنی و تیرگی متفاوتی داشته باشند. ترکیب تک رنگ سبز خود می تواند به دو صورت زیر اتفاق بیفتد:

استفاده از رنگهای طیف « سبز زرد »

استفاده از رنگهای طیف «سبز»

مشاوره انتخاب و ترکیب رنگ سبز در دکوراسیون داخلی منزل

هارمونی دیادیک

در هارمونی دیادیک باید رنگ دوم خود را با یک خانه فاصله در دایره رنگی انتخاب کنید. بنابراین چهار حالت زیر برای شما می تواند اتفاق می افتد:

« سبز زرد » و «زردنارنجی»

 «سبز» و «زرد»

 «آبی» و « سبز زرد »

«سبز» و «آبی بنفش»

مشاوره انتخاب و ترکیب رنگ سبز در دکوراسیون داخلی منزل

هارمونی تریادیک

در این ترکیب می توانید از دو رنگ دیگر در کنار سبز استفاده کنید. این رنگها باید هرکدام سه خانه با یکدیگر فاصله داشته باشند. بنابراین این حالت ها برای شما ممکن خواهد بود.

«سبز» با «نارنجی» و «بنفش»

« سبز زرد » با «نارنجی قرمز» و «بنفش آبی»

مشاوره انتخاب و ترکیب رنگ سبز در دکوراسیون داخلی منزل

هارمونی مربع

در این هارمونی می توانید سه رنگ دیگر علاوه بر رنگ سبز داشته باشید. به این شرط که بین هرکدام دو خانه فاصله باشد. در این صورت می توانید چنین ترکیب هایی داشته باشید:

«سبز» با «زرد نارنجی» و «قرمز» و «بنفش آبی»

« سبز زرد » با «نارنجی» و «قرمز بنفش» و «آبی»

مشاوره انتخاب و ترکیب رنگ سبز در دکوراسیون داخلی منزل

 

 

هارمونی مکمل

در این ترکیب باید رنگ دوم خود را با دقیقا از قسمت روبروی دایره رنگی انتخاب کنید. بنابراین دو امکان زیر وجود خواهد داشت.

«سبز» و «قرمز»

« سبز زرد » و «قرمز بنفش»

مشاوره انتخاب و ترکیب رنگ سبز در دکوراسیون داخلی منزل

 

 

هارمونی مکمل شکسته

در این هارمونی می توانید از دو رنگ دیگر علاوه بر سبز استفاده کنید. به این شرط که در قسمت مقابل دایره رنگی باهم یک خانه فاصله داشته باشند. بر همین اساس 6 حالت زیر امکانپذیر است:

«زردسبز» با «قرمز» و «بنفش»

«سبز» با «نارنجی قرمز» و «قرمز بنفش»

« سبز زرد » با «زرد نارنجی» و «بنفش»

ست کردن «سبز» با «زرد» و «قرمز بنفش»

« سبز زرد » با «سبز آبی» و «قرمز

«سبز» با «آبی» و «نارنجی قرمز»

مشاوره انتخاب و ترکیب رنگ سبز در دکوراسیون داخلی منزل

 

 

هارمونی تترادیک

این هارمونی رنگی به شما اجازه استفاده از سه رنگ دیگر علاوه بر سبز را می دهد. به صورتی که رنگ دوم را با یک خانه فاصله انتخاب کنیم. سپس رنگهای سوم و چهارم از مقابل دایره انتخاب شوند. هارمونی تترادیک با رنگ سبز چهار حالت زیر را برایتان امکانپذیر می کند.

«سبز» با «زرد» و «قرمز» و «بنفش

« سبز زرد » با «زرد» و «قرمز بنفش» و «بنفش آبی»

«سبز» با «نارنجی» و «آبی» و «قرمز»

« سبز زرد » با «نارنجی قرمز» و «قرمز بنفش» و «سبز آبی»

مشاوره انتخاب و ترکیب رنگ سبز در دکوراسیون داخلی منزل

 

 

هارمونی رنگهای مشابه

این هارمونی رنگی به شما اجازه استفاده از سه رنگ در سه خانه مجاور را می دهد و می تواند به چهار صورت زیر اتفاق بیفتد:

«سبز» و «سبز آبی» و «آبی»

« سبز زرد » و «سبز» و «سبز آبی»

«زرد» و « سبز زرد » و «سبز»

«زرد نارنجی» و «زرد» و « سبز زرد »

مشاوره انتخاب و ترکیب رنگ سبز در دکوراسیون داخلی منزل

 

 

پیشنهاد تخصصی آرانو

در نظر گرفتن مساحت منزل

با توجه به مساحت 60 متر مربعی خانه شما و ابعاد متوسط آن بهتر است رنگهای زیادی در محیط منزل خود استفاده نکنید تا فضا بیش ازحد شلوغ نشود. به این منظور بهتر است هارمونی هایی را انتخاب کنید که حداکثر 2 یا 3رنگ دارند. شامل:

در صورتی که از هارمونی با سه رنگ استفاده می کنید بهتر است رنگ غالب شما سبز باشد.

هارمونی تک رنگ

هارمونی دیادیک

هارمونی تریادیک

هارمونی مکمل

هارمونی مکمل شکسته

هارمونی مشابه

در نظر گرفتن کاربری فضا

باتوجه به مسکونی بودن محیط منزل لازم است این محیط فضایی گرم و دنج و دلنشین داشته باشد و سرد و بی روح بنظر نرسد. بنابراین ترکیب هایی که دارای رنگهای سرد هستند یا همزمان از رنگ گرمی استفاده نمی کنند از انتخاب ما خارج می شوند.

6 پیشنهاد نهایی

در نهایت ما 6 پیشنهاد برای شما آماده کرده ایم. می توانید در بین این گزینه ها باتوجه به سلیقه خود انتخاب کنید. در صورتی که دنبال فضایی با آرامش بیشتر هستید پیشنهادات با تعداد رنگهای کمتر برای شما مناسب تر خواهد بود اما اگر به دنبال ایجاد فضایی پویا و پرهیجان تر هستید کزینه های با تعداد رنگهای بیشتر را انتخاب کنید.

ترکیب رنگی با هارمونی مونو کروم

استفاده از رنگهای طیف « سبز زرد »

استفاده از رنگهای طیف «سبز»

مشاوره انتخاب و ترکیب رنگ سبز در دکوراسیون داخلی منزل


 

ترکیب رنگی با هارمونی دیادیک

ست کردن « سبز زرد » و «زردنارنجی»

ست کردن «سبز» و «زرد»


 

ترکیب رنگی با هارمونی تریادیک

ست کردن «سبز» با «نارنجی» و «بنفش»

ست کردن « سبز زرد » با «نارنجی قرمز» و «بنفش آبی»

مشاوره انتخاب و ترکیب رنگ سبز در دکوراسیون داخلی منزل


 

ترکیب رنگی با هارمونی مکمل

ست کردن «سبز» و «قرمز»

ست کردن « سبز زرد » و «قرمز بنفش»

مشاوره انتخاب و ترکیب رنگ سبز در دکوراسیون داخلی منزل

مشاوره انتخاب و ترکیب رنگ سبز در دکوراسیون داخلی منزل


 

ترکیب رنگی با هارمونی مکمل شکسته

ست کردن «زردسبز» با «قرمز» و «بنفش»

ست کردن «سبز» با «نارنجی قرمز» و «قرمز بنفش»

مشاوره انتخاب و ترکیب رنگ سبز در دکوراسیون داخلی منزل


 

ترکیب رنگی با هارمونی مشابه

ست کردن «زرد» و « سبز زرد » و «سبز»

مشاوره انتخاب و ترکیب رنگ سبز در دکوراسیون داخلی منزل

 

شما می توانید با مشاهده نمونه های مشاوره دکوراسیون داخلی اطلاعات بیش تری در این زمینه کسب کنید. برای دریافت مشاوره دکوراسیون داخلی با ما در تماس باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا