[ نمونه کارهای طراحی و اجرا ]

نمونه کارها

نمونه کارها طراحی و اجرای آرانو دیزاین را در زمینه های زیر دنبال کنید.

طراحی داخلی و دکوراسیون

سالن ورزشی خمین

طراحی و اجرا در استودیو آرانو دیزاین / ورزشی / خمین / 1395

تابلو گل و مرغ با تکنیک مینا خانه بندی
صنایع دستی و آثار هنری

تابلو گل و مرغ

طراحی و اجرا در استودیو آرانو دیزاین / مینا خانه بندی/ تهران / 1396