[ نمونه کارهای طراحی و اجرا ]

نمونه کارها

نمونه کارها طراحی و اجرای آرانو دیزاین را در زمینه های زیر دنبال کنید.

طراحی داخلی فروشگاه آجیل و خشکبار و قنادی - دکور مغازه کوچک خشکبار
Interior Design

Jahan Nuts Store

Design by Arano Studio / Commercial / Iran, Tehran / 2016

Architecture

Khomein Hotel

Design by Arano Studio / Hotel / Iran, Khomein / 2016

Interior Design

Khomein Pool

Design by Arano Studio / Entertainment / Iran, Khomein / 2016

Interior Design

Aban House

Design by Arano Studio / Residential / Iran, Semnan / 2016

Scroll to Top