تابلو گل و مرغ با تکنیک مینا خانه بندی

تابلو گل و مرغ

طراحی و اجرا در استودیو آرانو دیزاین / مینا خانه بندی/ تهران / 1396