تعرفه ها

خدمات ما

[ چرا به طراحی نیاز داریم؟ ]

جدول مقایسه

سپردن کار به یک طراح و مجری

«پرداخت حق الزحمه مشخص»

طراحی سر خود (خودمان انجام دهیم!)

«بدون پرداخت حق الزحمه»

راهنمایی و مشاوره قدم به قدم توسط طراح / دریافت مدل های شبیه سازی شده / اطمینان از نتیجه / برآورد منطقی و بهینه سازی هزینه ها

سردرگمی در هر مرحله از کار / عدم امکان تصور ذهنی از طرح / ریسک خراب شدن نتیجه / به وجود آمدن هزینه های پیشبینی نشده

صرفه جویی در زمان

صرفه جویی در هزینه ها

پرهیز از اشتباهات

آسودگی و دردسر کم تر

مطمئن و تضمین شده

تعرفه و هزینه خدمات

هزینه کلیه خدمات طراحی و نظارت استودیو آرانو بر مبنای تعرفه نظام مهندسی و تعرفه انجمن صنفی طراحان داخلی محاسبه می شود.

[ تعرفه طراحی داخلی و دکوراسیون ]

تعرفه استاندارد طراحی داخلی (200000 تا 550000 تومان)

سفارش طراحی آنلاین مبلمان
مسکونی (خانه، ویلا ...)

(قیمت ها به ازای هر مترمربع)

200000 تا 300000 تومان

تعرفه انجمن صنفی طراحان داخلی 1402
حق الزحمه طراحی داخلی مسکونی A

سفارش طراحی انلاین اوراق اداری

اداری (دفتر کار ...)

(قیمت ها به ازای هر مترمربع)

350000 تومان

تعرفه انجمن صنفی طراحان داخلی 1402
حق الزحمه طراحی داخلی اداری A

سفارش آنلاین طراحی ویترین
تجاری (فروشگاه، کلینیک ...)

(قیمت ها به ازای هر مترمربع)

500000 تا 550000 تومان

تعرفه انجمن صنفی طراحان داخلی 1402
حق الزحمه طراحی داخلی تجاری A

سفارش طراحی و اجرا آنلاین
نظارت بر اجرا / ساخت

(قیمت ها به ازای هر مترمربع)

نظارت:              2.5 % هزینه ها

ساخت:   15-30% مدیریت پیمان

تعرفه نظارت کامل نظام مهندسی 1402

تعرفه انجمن صنفی طراحان داخلی 1402

حق الزحمه کل پکیج استدارد طراحی داخلی بسته به کاربری (مسکونی، اداری و تجاری ) و پروژه متفاوت است و بر اساس تعرفه انجمن صنفی طراحان داخلی محاسبه می شود.

حق الزحمه نظارت کامل (تعرفه حداقل نظارت نظام مهندسی) معادل 2.5 درصد هزینه هرمترمربع اجرای ساختمان است و بصورت ساعتی 450000 تومان (تعرفه انجمن صنفی طراحان داخلی) نیز قابل محاسبه است.

در پروژه های طراحی داخلی حداقل متراژ ملاک محاسبه قیمت 75 مترمربع است.

در تعرفه استاندارد طراحی داخلی «نقشه های دو بعدی (فاز یک)»، «سه بعدی (رندر حجم یا دیدها)» و «نقشه های فنی و اجرایی (فاز 2)» ارائه می شود و حداکثر یک مرتبه ویرایش تا 20% تغییرات مجاز است.

برای پروژه های خارج از تهران هزینه ایاب ذهاب به مبلغ کلی پروژه اضافه می شود.

 تعرفه طراحی

هزینه هر مترمربع (تومان)

مسکونی

200000 تا 300000

اداری

350000

تجاری

500000 تا 550000

نظارت بر اجرا / ساخت

نظارت:               2.5 % هزینه ها

ساخت:   15-30 % مدیریت پیمان

مشاوره ساعتی

450000 تومان

پکیج کامل طراحی هر مترمربع:  200000 تا 550000 تومان

سایر پکیج ها

درصورت تمایل به دریافت خدمات اضافه تر همچون «ویرایش های اضافه»، «ارائه آلترناتیوهای طراحی بیشتر»، «رندر از زوایای بیشتر» «ارائه رندر واقعیت مجازی 360 درجه» «کانسپت دیزاین و مطالعات فاز 0» و … می تواند بسته های با خدمات فراتر از استاندارد را دریافت نمایید. متناسب با پکیج قیمت ها ضریب می خورند.

بسته بهینه آرانو
استاندارد

(قیمت ها به ازای هر مترمربع)

ضریب 1
دریافت گزیده خدمات با قیمت مناسب

نقشه های دو بعدی (فاز یک)
سه بعدی (رندر حجم یا دیدها)
نقشه های فنی و اجرایی (فاز 2)

+   یک آلترناتیو طراحی / یک بار امکان ویرایش
+   رندر از زوایای گزیده

بسته استاندارد آرانو
حرفه ای

(قیمت ها به ازای هر مترمربع)

ضریب 2
دریافت خدمات اصلی با سطح بالاتر

نقشه های دو بعدی (فاز یک)
سه بعدی (رندر حجم یا دیدها)
نقشه های فنی و اجرایی (فاز 2)

+   یک آلترناتیو طراحی / دو بار امکان ویرایش
+     رندر از تمامی زوایا

بسته حرفه ای آرانو
فول حرفه ای

(قیمت ها به ازای هر مترمربع)

ضریب 3
دریافت عالی ترین سطح خدمات

نقشه های دو بعدی (فاز یک)
سه بعدی (رندر حجم یا دیدها)
نقشه های فنی و اجرایی (فاز 2)

+     دو آلترناتیو طراحی / امکان ویرایش نامحدود
+           رندر از تمامی زوایا / رندر واقعیت مجازی
+    مطالعات فاز صفر (R & D) و کانسپت دیزاین

[ تعرفه و هزینه طراحی معماری / منظر ]

پکیج استاندارد طراحی (214000 تومان هرمترمربع)

سفارش طراحی دو بعدی اتوکد
نقشه های دوبعدی (فاز یک)

(قیمت ها به ازای هر مترمربع)

39000 تومان

تعرفه نظام مهندسی 1402

حق الزحمه طراحی معماری و هماهنگ کننده

سفارش سه بعدی سازی
سه بعدی (رندر حجم یا دیدها)

(قیمت ها به ازای هر مترمربع)

105000 تومان

تعرفه انجمن صنفی طراحان داخلی 1402

خدمات شبیه سازی و رندرینگ سطح A

سفارش فاز دو

نقشه های فنی و اجرایی (فاز2)

(قیمت ها به ازای هر مترمربع)

70000 تومان

تعرفه انجمن صنفی طراحان داخلی 1402

خدمات تولید مدارک فنی پروژه

سفارش طراحی و اجرا آنلاین
نظارت بر اجرا / ساخت

(قیمت ها به ازای هر مترمربع)

نظارت معماری:      1 % هزینه ها

ساخت:   10-15 % مدیریت پیمان

تعرفه نظارت تک رشته نظام مهندسی 1402

و جدول شماره 11 مبحث دوم مقررات ملی

حق الزحمه کل پکیج طراحی معماری معادل 1 درصد هزینه هرمترمربع اجرای ساختمان است و از هرمترمربع 214000 تومان (حداقل تعرفه نظام مهندسی و انجمن صنفی طراحان) نباید کمتر باشد.

حق الزحمه نظارت تک رشته معادل 1 درصد هزینه هرمترمربع اجرای ساختمان است و از هرمترمربع 47000 تومان (تعرفه حداقل نظارت نظام مهندسی) نباید کمتر باشد.

در پروژه های معماری ( مثل انواع ویلا، آپارتمان و …) حداقل متراژ ملاک محاسبه قیمت 1000 مترمربع است.

برای پروژه های خارج از تهران هزینه ایاب ذهاب به مبلغ کلی پروژه اضافه می شود.

 تعرفه طراحی

هزینه هر مترمربع (تومان)

نقشه های دوبعدی (فاز یک)

39000

سه بعدی (رندر حجم یا دیدها)

105000

نقشه های فنی و اجرایی (فاز2)

70000

نظارت بر اجرا / ساخت

نظارت معماری:     1 % هزینه ها از 47000 تومان

ساخت:                       10-15 % مدیریت پیمان

پکیج کامل طراحی هر مترمربع: 214000 تومان

سایر پکیج ها

درصورت تمایل به دریافت خدمات اضافه تر همچون «ویرایش های اضافه»، «ارائه آلترناتیوهای طراحی بیشتر»، «رندر از زوایای بیشتر» «ارائه رندر واقعیت مجازی 360 درجه» «کانسپت دیزاین و مطالعات فاز 0» و … می تواند بسته های با خدمات فراتر از استاندارد را دریافت نمایید.

بسته بهینه آرانو
استاندارد

(قیمت ها به ازای هر مترمربع)

ضریب 1
دریافت گزیده خدمات با قیمت مناسب

نقشه های دو بعدی (فاز یک)
سه بعدی (رندر حجم یا دیدها)
نقشه های فنی و اجرایی (فاز 2)

+   یک آلترناتیو طراحی / یک بار امکان ویرایش
+   رندر از زوایای گزیده

بسته استاندارد آرانو
حرفه ای

(قیمت ها به ازای هر مترمربع)

ضریب 2
دریافت خدمات اصلی با سطح بالاتر

نقشه های دو بعدی (فاز یک)
سه بعدی (رندر حجم یا دیدها)
نقشه های فنی و اجرایی (فاز 2)

+   یک آلترناتیو طراحی / دو بار امکان ویرایش
+     رندر از تمامی زوایا

بسته حرفه ای آرانو
فول حرفه ای

(قیمت ها به ازای هر مترمربع)

ضریب 3
دریافت عالی ترین سطح خدمات

نقشه های دو بعدی (فاز یک)
سه بعدی (رندر حجم یا دیدها)
نقشه های فنی و اجرایی (فاز 2)

+     دو آلترناتیو طراحی / امکان ویرایش نامحدود
+           رندر از تمامی زوایا / رندر واقعیت مجازی
+    مطالعات فاز صفر (R & D) و کانسپت دیزاین

[ تعرفه طراحی صنعتی و محصول ]

هزینه خدمات طراحی صنعتی باتوجه به ماهیت آن، پس از مشخص شدن نوع سفارش و ابعاد و مشخصات دقیق آن برآورد می شود.

 عنوان خدمات

هزینه

طراحی ویترین

از 15.000.000 تومان (وابسته به ابعاد و مشخصات)

طراحی غرفه

از 15.000.000 تومان (وابسته به ابعاد و مشخصات)

ساخت ماکت و پروتوتایپ

اطلاع رسانی ابعاد پس از ثبت مشخصات

طراحی اینستالیشن

از 15.000.000 تومان (وابسته به ابعاد و مشخصات)

طراحی محصول و لوازم دکوراتیو

از 15.000.000 تومان (وابسته به ابعاد و مشخصات)

طراحی بسته بندی

از 15.000.000 تومان (وابسته به ابعاد و مشخصات)

[ تعرفه طراحی گرافیک و برندینگ ]

 طراحی هویت بصری  (قیمت بر اساس میلیون تومان)

لوگو یا لوگوتایپ

20

ست اداری تا 5 مورد (سربرگ، پاکت، ویزیت و …)

7

کارت ویزیت / کارت شناسایی (هرکدام)

2

پرچم / تگ / استیکر (هرکدام)

2

لوح فشرده

2

تی شرت و یونیفرم سازمانی

4

ساک یا کیسه تبلیغاتی

2

طراحی اقلام تبلیغاتی (قیمت بر اساس میلیون تومان)

پوستر/ بنر / تابلو / لوح تقدیر

8

جلد (بروشور، کاتالوگ یا منو)

4

صفحات داخلی (بروشور، کاتالوگ یا منو)

0.5

کارت پستال یا کارت دعوت

3

تقویم و سر رسید

8

بسته بندی

6

ساک یا کیسه تبلیغاتی

2

هر پیکتوگرام / اینفوگرافی

1.5

تندیس

8

لوگو موشن

7

هدیه تبلیغاتی

2

اینتفرفیس سایت

10

اینترفیس اینستاگرام

10

صفحه آرایی و طراحی جلد (قیمت بر اساس میلیون تومان)

جلد

4

صفحات داخلی

0.2  هر صفحه

جدول و نمودار

1.5 هر صفحه

تصویرسازی (قیمت بر اساس میلیون تومان)

تصویر سازی (هر فریم)

5

طراحی کاراکتر (قیمت بر اساس میلیون تومان)

طراحی کاراکتر (شخصیت یا مسکات)

8

[ تعرفه طراحی مبلمان و اکسسوری سفارشی ]

هزینه طراحی و ساخت مبلمان و اکسسوری سفارشی، پس از مشخص شدن نوع سفارش و ابعاد و مشخصات دقیق آن برآورد می شود.

شرایط سفارش محصولات:

✓ کلیه محصولات «سفارشی» «تک» هستند.
✓ هزینه طراحی و ساخت همه محصولات بسته به تعداد و نوع سفارش متفاوت است  و پس از طراحی اعلام می شود.
✓ حداقل مبلغ «15.000.000» تومان به عنوان پیش پرداخت، جهت آماده سازی چند آلترناتیو طراحی دریافت می شود.
✓ هزینه نهایی ساخت پس از انتخاب طرح، برآورد و اعلام می شود.
✓ 50درصد هزینه ساخت در ابتدای کار و باقیمانده مبلغ پس از ساخت سفارش دریافت خواهد شد.

[ چرا استودیو آرانو ]

با آرانو دیزاین می توانید اطمینان داشته باشید که عالی ترین خدمات طراحی در سطح کشور را با تعرفه های متناسب دریافت کنید.

آیکن الماس

هماهنگ با تعرفه های مصوب

منطبق با تعرفه های مصوب صنفی نه بیشتر

آیکن خلاقیت

100 % تضمینی

تضمین رضایتمندی / مشاهده نظر مشتریان و نمونه کارها

آیکن کیوب

فراتر از خدمات استاندارد

امکان سفارش خدمات اضافه و فراتر از استاندارد

روند پرداخت ها

آیکن خلاقیت
01

مرحله اول (طراحی اولیه)

« 40% اول از هزینه طراحی »

در این مرحله تیم طراحی یک یا چند ایده خلاقانه مناسب پروژه آماده کرده و یک یا چند «طرح پیشنهادی» ارائه می دهد.

« برای انجام این مرحله، در هنگام سفارش 40 درصد اول از کل هزینه طراحی را پرداخت می کنید. »

آیکن الماس
02

مرحله دوم (طراحی نهایی)

« 30% دوم از هزینه طراحی »

 پس از تحویل «طراحی اولیه» و انتخاب گزینه توسط کارفرما، اصلاحات و پرداخت ها مورد نیاز انجام و «طراحی نهایی» آماده می شود.

« برای انجام این مرحله، همزمان با تحویل 30 درصد دوم هزینه طراحی را پرداخت می کنید. »

آیکن جامعیت
03

فاز دو (مدارک و جزئیات فنی)

« 30% سوم از هزینه طراحی »

پس از تایید کارفرما، جزئیات اجرایی کار تکمیل و نقشه ها یا مدارک فنی مورد نیاز برای ساخت یا اجرا تهیه می شود.

« برای انجام این مرحله، همزمان با تحویل، 30 درصد سوم هزینه طراحی را پرداخت می کنید. »

آیکن کیوب
04

عملیات اجرایی و ساخت

« اولین مبلغ تنخواه اجرا »

در این مرحله برآورد «زمان» و «هزینه اجرا» ارائه می شود و درصورت توافق عملیات اجرایی آغاز می شود.

« رویه تسویه مالی در این مرحله باتوجه به نوع قرارداد (مدیریت پیمان، مشارکت، مقطوع و…) متفاوت است.» 

تضمین 100 % رضایتمندی

اگر از طرح های خود راضی نبودید،  فقط به
ما اطلاع دهید. ما آن را اصلاح خواهیم کرد!

⟰ استودیو آرانو

✆ تماس و دریافت مشاوره طراحی:

02 13 222 0902    3952 4482 – 021

   – – – – « ثبت سفارش طراحی » – – – –

تفاوت بسته های خدمات آرانو در «تعداد گزینه ها و خدمات طراحی قابل ارائه»  است.
شما در بسته «استاندارد» خدمات استاندارد و متداول را با هزینه هماهنگ با تعرفه دریافت می کنید. 
بسته های «حرفه ای» و «فول حرفه ای» شاکل خدمات اضافه تری همچون تعداد بیشتری گزینه، رندر از تمام زوایا، رندر 360 درجه، کانسپت دیزاین می شود یا دفعات بیشتری امکان ویرایش  در طرح وجود خواهد داشت.

تفاوت بسته های خدمات آرانو در «تعداد گزینه های دریافتی» و «سطح طراحان پروژه» است. شما در بسته های «بهینه» و «استاندارد» این امکان را خواهید داشت که با صرف هزینه کم تر، یک گزینه طراحی ایده آل خود را توسط طراحان نوپا و با استعداد تایید شده یا طراحان پیشرو و باتجربه آرانو در زمان مناسب دریافت کنید. بسته های «حرفه ای» و «سفارشی» به شما این امکان را می دهد که تعداد بیشتری گزینه طراحی دریافت کنید یا دفعات بیشتری اجازه تغییر در طرح داشته باشید. ضمنا در این بسته ها پروژه شما توسط طراحان بسیار باتجربه و حرفه ای انجام می شود.

استودیو آرانو با بهره گیری از یک تیم حرفه ای، برخورداری از سال ها تجربه و بکارگیری به روزترین روش های طراحی و اجرا؛ موفقیت نتیجه را تضمین می کند. نمونه کارها و رزومه موفق آرانو درکنار رضایتمندی حداکثری کارفرمایان، گواهی بر این موضوع است. آرانو برای اطمینان بخشی به مشتریان خود، این امکان را فراهم کرده است که برای رسیدن به رضایت کامل، حداقل یک بار در طول پروسه طراحی امکان ایجاد تغییر یا اصلاح مطابق نظرات و سلایق خود را داشته باشند.

استودیو آرانو با بهره گیری از سال ها تجربه، بالاترین کیفیت خدمات را با رقابتی ترین قیمت ها ارائه می دهد. تعرفه خدمات استودیو آرانو بر اساس تعرفه متداول خدمات مهندسی (مصوب سازمان نظام مهندسی یا انجمن های صنفی مربوطه) محاسبه شده است.
بسته خدمات استاندارد آرانو خدمات متداول و استاندارد را با هماهنگ با تعرفه ارائه می دهد. اما اگر درخواست دریافت خدمات کامل تری دارید بسته خدمات «حرفه ای» و «فول حرفه ای» را انتخاب نمایید.

هزینه طراحی هر پروژه شامل هزینه طراحی و نقشه های فاز 1 (طراحی اولیه)، هزینه شبیه سازی سه بعدی و هزینه فاز دو (تهیه و تولید نقشه ها و مدارک فنی) و هزینه مرحله اجرایی یا ساخت می باشد که بسته به مراحل پروژه در چند فاز پرداخت می شود.

پیمایش به بالا